Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
V meduňkové edici vyšel další titul!

36. titulem edice Knihovnička Meduňky je kniha Mgr. Stanislavy Marešové Australské květové esence pro harmonii těla i duše (odborná spolupráce Martina Smíšková). Květové esence se k léčení používaly odpradávna, znovu tuto metodu oživil ve 30. letech 20. století E. Bach s použitím anglických bylin.

KNIHU ZAKOUPÍTE VE STÁNCÍCH PNS NEBO PŘES NÁŠ E-SHOP.

V současné době se dostaly do popředí zejména australské květové esence, které se stávají oblíbenou součástí terapie lékařů a praktikantů. Čeští čtenáři se s nimi mohou díky této knize  v souhrnné podobě seznámit vůbec poprvé.

Historie květových esencí

Květové esence mají velmi dlouhou historii. Používaly se k léčení již několik tisíc let před Kristem. Australští domorodci, Aboriginci, vždy užívali květy k léčení nemocí, stejně jako to dělali staří Egypťané. Podobně dlouhou tradici v jejich užití lze nalézt také v Indii, Asii a Jižní Americe, populární byly i ve středověké Evropě. Hildegarda z Bingenu (12. století) a Paracelsus (15. století) shodně popisují, jak sbírali rosu z kvetoucích rostlin k ošetření zdravotní nerovnováhy. V mnoha kulturách např. Asii, Malajsii prováděli koupele v květové vodě a používali květy různých rostlin podle toho, jakou emoci léčili. Tato metoda se praktikuje v některých částech světa dodnes. V Brazílii shromažďovali na léčbu pomocí květů různé druhy vody. Například na agresivní chování využívali vodu po bouřce, na odstranění starých zakořeněných vzorců vodu z hlubokých jezer. V některých oblastech Indie se ženy dodnes po porodu po dobu 40 dní koupou v lázni, která je připravená stejnou metodou jako esence, aby znovu získaly psychickou a fyzickou rovnováhu.
Během 19. století se ztratil zájem o přírodní medicínu, a to nejen v Evropě. Do popředí se dostávaly velké farmaceutické společnosti a hodně informací o přírodních účincích rostlin bylo ztraceno.
Za znovuobjevení léčebné metody pomocí květových esencí vděčíme dr. Eduardu Bachovi, který ve 30. letech 20. století vyrobil esence z kvetoucích anglických bylin. Vystudoval medicínu, protože v ní viděl největší možnost, jak nejlépe uplatnit svou vášeň pro přírodní léčbu. V londýnské nemocnici, kde pracoval, začal na základě výzkumů o střevních bakteriích homeopaticky připravovat očkovací látky. Již během svého tamějšího působení vytvořil první květové esence. Na vrcholu své lékařské praxe se rozhodl ordinaci a laboratoř v Londýně prodat, vrátil se zpět do Walesu a hledal přírodní léčebné prostředky.

On sám řekl, že jeho esence, kterých je 38 a stále se používají, budou pro lidstvo největším přínosem padesát let. A  poté se opravdu objevuje několik dalších druhů květových esencí, mezi které patří i australské.

Právě v Austrálii najdeme nejstarší kvetoucí rostliny na světě. Navíc je to země s největším množstvím kvetoucích rostlin, a to i takových, které nikde jinde nenajdeme, rostlin nesmírné krásy a síly. Nejspíš proto, že je to země relativně nejméně znečištěná a metafyzicky s velmi moudrou, prastarou energií. Nebylo tam tolik zranění, válek a utrpení jako jinde a to zvyšuje sílu těchto esencí. V současné době se zde projevuje nová vlna vitality. To vše dává Australským květovým esencím jejich jedinečnost, díky níž se stávají po celém světě oblíbenou součástí terapie lékařů a praktikantů, jak se říká těm, kdo s nimi pracují.

Filosofie Australských květových esencí
Po Austrálii, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Holandsku se užívání Australských květových esencí rozšiřuje i u nás.
S jejich pomocí se můžeme zbavit nepříjemných pocitů, jako jsou strach, nejistota, pocit osamělosti, žárlivosti, netrpělivosti, nedostatku sebedůvěry, beznaděje a dalších negativních stavů mysli. Esence přinášejí oproštění od každodenního stresu, navozují klid, rovnováhu, pocit síly a schopnost vyrovnávat se lépe s problémy, řešit je a nacházet své správné tempo. Povzbuzují hravost ducha, která pomáhá „dobít baterie“ a nastolit harmonii v těle. Mohou nám také přinést neocenitelný dar sebeuvědomění a s ním i poznání naší životní cesty, tolik potřebné ke štěstí a zdraví.
Australské květové esence působí i při dalších novodobých potížích. Například pomáhají dětem se specifickými poruchami učení a chování, zmírňují negativní působení elektromagnetického záření z televize, počítače, mobilního telefonu atd. Vhodné jsou rovněž pro detoxikaci organismu a odstranění následků dlouhodobých stresů. Pozitivně účinkují i při častých změnách nálad, nevyrovnanosti, roztěkanosti, nervozitě a trémě, podporují imunitu a odstraňují emocionální a spirituální bloky. Dokážou také vyléčit velmi stará spirituální zranění, ke kterým mohlo dojít v předchozích inkarnacích a jež ovlivňují naše psychické a fyzické zdraví i v současném životě.
Květové esence pracují na vibrační, energetické úrovni, působí především na psychiku, ale kromě emoční roviny mohou ovlivnit i tu fyzickou. Účinné jsou například při problémech s otěhotněním, kožních problémech, bolestech kloubů atd. Převážná většina fyzických potíží totiž vzniká jako důsledek nerovnováhy našich emocí – je prokázáno, že prožívané emoce mají přímý vliv na zdraví. Vždyť známé přísloví praví:„Jak se cítím, tak na tom jsem.“ Nemoc je ovšem také důsledkem opomíjených emocí a jejich potlačování.

Užití květové esence je také ve shodě s Doktrína Signatur, což je soubor starodávných moudrostí, který říká, že každá plodina z ovoce či zeleniny v sobě nese určitý velmi specifický vzor, který se v geometrii daného plodu profiluje do velmi přesné tvarové symetrie s určitým tělesným orgánem. V takovém případě je nejen takové ovoce nebo zelenina přínosem pro celý organismus obecně, ale zvláště pak pro ten konkrétní orgán, kterému se tak výrazně podobá. A totéž platí i pro symboliku květu, jeho barvy a tvaru.
Léčivé esence z australské buše, tento dar čisté přírody, uzdravují nejen naše tělo, ale projasňují nám život i rozvinutím vyšší úrovně intuice, sebeúcty, spirituality, tvořivosti i humoru. A tím nám také dodávají odvahu, sílu a odhodlání jít za svými cíli a sny. Nastolují tak harmonii našeho těla a duše.