Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Astrokukátko

Co nás podle hvězd čeká v následujících dnech?

Užitečné rady v rubrice Astrokukátko pro Vás  do Meduňky každý měsíc připravuje zkušený astrolog Ing. Zdeněk Bohuslav.

Co nám radí hvězdy?

1. říjen přinese větší zájem o poznání, filozofické problémy, otázky víry a světonázor. Silnější osobnosti budou moci snáze převést do života myšlenky spojené s těmito tématy.  
 

2. a 3. říjen nás budou pokoušet zvýšenou touhou bezobsažně mluvit, dohadovat se, svádět k prostořekosti či vyzradit svěřená tajemství a bez ohledu na své vlastní výsledky a chyby kritizovat výsledky druhých.
 

4. říjen oživí zájem o postavení či místo na společenském žebříčku, bude snazší přijmout stanovisko nadřízeného v zaměstnání a oživit kontakt s rodičem, kterého jsme zatím opomíjeli.

---

9. až 11. října poroste touha naplnit počitky smyslů a chuť k flirtování a dobrodružství s druhým pohlavím. Více se bude projevovat sexuální napětí, bude obtížnější zvládat vášně. Snáze můžeme podléhat svodům spotřebního života, bude potlačeno střízlivé uvažování a častěji se objeví zkratkovité jednání.

12. říjen poskytne více příležitostí ke střízlivému hodnocení, využití zkušeností a pevným rozhodnutím.

----

16. a 17. října bude třeba čelit vyšší vznětlivosti a podrážděnosti či chuti jít do svárů a konfliktů – a to jak v profesní, tak v partnerské rovině.
 

18. říjen bude přát úspěchu při uskutečňování neotřelých nápadů při úpravách a rekonstrukcích domova.

-----

21. říjen bude přát romantickým aktivitám, uměleckým prožitkům a vztahu k dětem. Tvůrčím lidem může přinést i inspiraci.    

22. říjen podpoří porozumění podstatě zkoumaných věcí a odhalování tajemství přírody i života.      
 

23. října v 13:22:18 letního času vstoupí Slunce do znamení Štíra. Odpovídající horoskop naznačuje až do 22. listopadu podporu pro činnost opírající se o houževnatost, vytrvalost a zodpovědnost v rámci dobře stanovených priorit a neotřelých nápadů. Impulzivita, touha po extrému a nerespektování zkušeností a řádu však mohou přinést rozpad dosavadní spolupráce a životního partnerství.

----

29. říjen podpoří cílevědomost, posílí myšlení, vyjadřovací schopnosti a hledání perspektiv. Je to den přející úspěchu v rozumových a intelektuálních aktivitách.
 

30. a 31. říjen sníží odolnost vůči svodům a pokušením. Snáze může dojít k překvapení ve vztazích, k nevěře a k projevům citových rozmarů, častější bude pokušení ke koupi nákladných věcí a k lehkovážnému utrácení za zábavy a nepotřebné věci.


Co nám radí hvězdy?
Astrokukátko na celý měsíc najdete vždy v aktuálním čísle časopisu Meduňka spolu s množstvím dalších zajímavých článků a témat.