Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Astrokukátko

Co nás podle hvězd čeká v následujících dnech?

Užitečné rady v rubrice Astrokukátko pro Vás  do Meduňky každý měsíc připravuje zkušený astrolog Ing. Zdeněk Bohuslav.

Co nám radí hvězdy?

1. až 3. dubna bude snazší nalézt houževnatost, sebekázeň, píli, odřeknout si něco pro vzdálenější cíle či zlepšit soustředění. Nastalý čas přeje překonávání překážek, řešení problémů, dotahování záležitostí do konce, uskutečňování věcí, studiu a skládání zkoušek. Je výhodné v této době jednat a konat či uzavírat smlouvy s plánovaným dlouhodobým dopadem.
4. dubna může více vystoupit dráždivost, sklon k přeceňování detailů a ke konfliktům.  Morálně slabší v tuto dobu častěji lžou a podvádějí. Narůstá tendence k agresivním výrokům a činům, ve fyzické rovině dochází k oslabení nervové soustavy, objevují se bolesti hlavy, nervové napětí. Možné jsou i úrazy na cestách a při práci, ale také okradení.

-------

7. dubna bude snazší uplatnit zkušenosti, sebekázeň a střídmost a založit nové, vyvážené životní zvyklosti.
8. a 9. duben přinesou napětí a obavy o výsledky snah, posílí zájem o razantní, ale přitom pragmatická řešení. Jejich úspěch podpoří lepší soustředění, pracovitost a náhled na praktickou stránku.

 

--------

16. a 17. duben přinesou větší nestřídmost, pohodlnost a poživačnost, také lenost,  morální poklesky, marnivost, ješitnost a domýšlivost. Někomu i větší pudovost a narušení vnitřní rovnováhy sexualitou a jako důsledek i možnosti rozchodu.
18. a 19. duben mohou přinést jak příznivé, tak nepříznivé překvapivé jevy, posílení intuice a nové nápady, tvůrčí záblesky, výjimečné, originální myšlenky a zážitky, které mohou později pozitivně ovlivnit budoucnost. Také myšlenky a snahy směřující k větší nezávislosti a volnosti.
20. dubna v 05:12:28 letního času vstoupí Slunce do znamení Býka. Odpovídající horoskop ukazuje na následujících 30 dnů podporu pro odvážné zásahy do rodinných podmínek, bydlení a zázemí, ale i k ustavení pragmatičtějších a efektivnějších pravidel, tedy pro řízení, které je více funkční.

--------

 

25. až 27. duben přinesou zvýšení regeneračních schopností jak v rovině tělesné, tak duchovní, napomohou zlepšení koncentrace a tak i získání kýžených výsledků. Půjde se snáz dostat pod povrch věcí, dobrat podstaty a odkrývat skryté. Myšlení bude sice pomalejší, ale důkladnější.
28. a 29. duben budou přát uplatňování zkušeností, zodpovědnosti, dodržování pravidel a formy, větší pragmatičnosti a úspornosti. Napomohou ustavení pevných zvyklostí, ale také uzavírání smluv a úspěchu činností, které mají dlouhodobý dosah.
30. duben přinese citlivějším zkušenosti v záležitostech osobní svobody a poznání a současně otevře okno k jejich zhodnocení pro snazší řízení svého života. 

Astrokukátko na celý měsíc najdete vždy v aktuálním čísle časopisu Meduňka spolu s množstvím dalších zajímavých článků a témat.