Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Astrokukátko

Co nás podle hvězd čeká v následujících dnech?

Užitečné rady v rubrice Astrokukátko pro Vás  do Meduňky každý měsíc připravuje zkušený astrolog Ing. Zdeněk Bohuslav.

Co nám radí hvězdy?

5. a 6. červenec nás budou pokoušet zvětšením touhy po zábavách, luxusu, smyslových požitcích a větší chutí vyhovět sklonům k pohodlnosti a poživačnosti. Někteří lidé bývají navíc pokoušeni v této době i chutí řešit nastalé situace vypočítavým neetickým jednáním na úkor druhých.

7. a 8. červenec budou napomáhat zjemnit a harmonizovat naši rozumovou složku, přispívat k lepší rozvaze a spravedlivějšímu náhledu na záležitosti osobní i partnerské. Bude také snadnější propojovat uspokojování potřeb smyslového života a naplňování cílů, ke kterým nás vede zdravý rozum.

-----

14. a 15. červenec posílí tvůrčí a syntetické myšlení, nabídnou více příležitostí k nalezení perspektiv a ujasnění si cílů, usnadní vzrůst nejen fyzické obratnosti a šikovnosti, ale i rozhodnosti. Je to dobrý den k uzavírání smluv, skládání zkoušek a zahájení cest.

16. až 18. července bude třeba dávat pozor na ukvapenost, větší nervovou vzrušivost, podrážděnost, náhlé výbuchy osobnosti, ztrátu sebevlády, přeceňování vlastních sil a nevhodně užitou odvahu. Častěji bude docházet k výpadkům techniky, úrazům při styku s technickými zařízeními, úrazům elektrickým proudem a k haváriím při řízení motorových vozidel.

Astrokukátko na celý měsíc najdete vždy v aktuálním čísle časopisu Meduňka spolu s množstvím dalších zajímavých článků a témat.