Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Aktuální číslo Meduňky
Milí čtenáři,
co nejsrdečněji vás vítám u říjnové Meduňky, v níž se věnujeme především ženám, jejich zdraví a dobré náladě. Říká se, že je jen jediný prohřešek proti kráse, který si nesmí dovolit žádná žena, a tím je zamračená tvář. Přitom však nejde o to potlačit v sobě smutek nebo obavy, ale dosáhnout vnitřní radosti a harmonie. Doufáme, že vám – našim čtenářkám – k tomu pomohou i články v tomto vydání Meduňky. 
Osobně bych se s vámi však na tomto místě také ráda podělila o svůj po-z--natek, který byl na mé červnové cestě do poutního městečka Santiago de Compostela na severozápadě Španělska stěžejní.
Jak vidíte dole na fotografii, poutního místa jsme dosáhli a já se i s Meduňkou nechala vyfotografovat ve zdejším parku s výhledem na katedrálu svatého Jakuba, kde je při kaž-dé mši zmínka i o poutnících, kteří sem v průběhu celého roku přicházejí ze všech koutů světa. Zdolání minimálně stovky kilometrů pěšky nebo dvou stovek kilometrů na kole, je zde předkládáno jako očištění, po němž člověku začne nový život. Možná však už stejně jako já tušíte, že skutečná pouť je záležitost ryze vnitřní. Proto jsme jako důvod naší cesty na rozdíl od ostatních museli uvést sportovní aktivitu. Bůh je v nás a je to princip všeho, žádná konkrétní osoba, a klíčem do dveří skutečného božství je naše srdce. Jak řekl Osho, Bůh je prožitek.
Na cestě jsme potkali mnoho lidí, přičemž řada z nich zdolala pěšky několik stovek kilometrů. Závěrečnou etapu však tito poutníci absolvovali s rozedřenými puchýři na chodidlech či s bandážemi na kolenou – jejich touha po očištění a začátku nové 
životní etapy byla zřejmě velmi silná. Někteří na otázku, proč se na tak dlouhou a náročnou cestu vydali, odpovídali, že je to výzva. Jinými slovy si v podstatě jenom chtěli něco dokázat. Skutečná výzva je totiž být v životě zcela bez výzev a zůstat bezelstní a radostní jako malé děti. Položit se na vodu života a nechat se nést. 
Nicméně putování to bylo pěkné. Procházeli jsme městečky i malými vesničkami a na patnících sledovali symbol cesty – žlutou svatojakubskou mušli. Někdy u ní bylo i něco připsáno, například slova z písně Johna Lennona Imagine: Imagine all the people, sharing all the world... You may say I‘m a dreamer, but I‘m not the only one, I hope someday you‘ll join us, and the world will live as one… Představ si všechny ty lidi, jak sdílejí celý svět... možná si říkáš, že jsem snílek, ale já nejsem jediný. Doufám, že se k nám jednoho dne připojíš a svět bude v jednotě… 
A právě to bylo na té cestě nejkrásnější, jakási lidská pospolitost, kdy jeden druhému byl ochoten pomoci kdykoliv s čímkoliv. Když spolu spí v ložnicích třeba i pro třicet lidí, kde jsou jen jednoduché železné palandy a nic víc, lidská vstřícnost a teplo se rodí jaksi automaticky. A pak také nikdy nezapomenu na omamnou vůni eukalyptových hájů, jimiž jsme procházeli, stejně jako na maják na Finisteře, který se nachází dalších necelých sto kilometrů od Santiaga na pobřeží Atlantiku. Tomuto místu se říká konec světa a zdejší maják je na evropském kontinentu nejzápadněji. Pak už je jenom nedozírný širý oceán splývající na obzoru s oblohou. 
Přeji vám klidné podzimní dny, které jsou k usebrání a skutečné pouti do nitra jako stvořené.
Srdečně 
Věra Keilová

Milí čtenáři,
vítejte u srpnové Meduňky. Věřím, že si užíváte vůně, barvy i radosti léta a že nová Meduňka přispěje k příjemné letní náladě.
 Dobré zprávy přináší hned titulní rozhovor kolegyně Věry s americkým biologem dr. Bruce Liptonem. Tento průkopník epigenetiky kromě jiného říká, že jsme tvůrci – naše myšlenky a vědomí mohou změnit naši biologii, chemii i naši genetickou aktivitu. Vysvětluje také principy kvantové fyziky, která podle něj poskytuje mechanismus pro něco, čemu lidé dříve říkali duchovno, ale neměli pro to žádný vědecký důkaz.
 Jako hlavní téma tohoto čísla jsme vybrali cestování, jemuž se v létě zpravidla věnujeme víc než v ostatních obdobích roku. Smysl cestování pro vzdělání člověka zdůrazňoval už J. A. Komenský, my však máme na mysli o něco širší pojetí, jak vyplývá z názvu tématu Cesty do světa a návraty k sobě, i z článků našich autorů. Najdete v nich praktické rady, užitečné při kratších i delších cestách, i inspiraci pro cesty do krajin vnitřních – těch, při nichž se snažíme vstoupit do kontaktu se svou duší. „Své nitro neznáme vůbec, protože naše smysly jsou obráceny pouze ven“, zdůrazňuje ve svém článku Jan Menděl a upozorňuje na zisky „vnitřního cestování“, při němž není třeba se uzavírat do sebe ani se zříkat světského života.
 O tom, jak se při poutních cestách do Japonska zbavila nadbytečných věcí i slov, vypráví dr. Alena Bímová – poutníci dodržují deset buddhistických přikázání a jedno navíc, které zní: „Nepovedeš plané řeči.“ V době, kdy se na nás zbytečná mluvená i psaná slova sypou odevšad, mi toto pravidlo připadá velmi inspirativní.
 Cesty do světa a návraty k sobě jsou námětem mnoha starých příběhů, jeden z nich ve své známé knize Alchymista vypráví a rozvíjí spisovatel Paulo Coelho. Chlapec se vydá do světa hledat poklad, o němž se mu zdálo, když spal pod starým fíkovníkem. Po mnoha peripetiích se daleko od domova dozví, že hledaný poklad leží právě pod tímto fíkovníkem a po návratu domů ho tam skutečně najde. Podobný námět zpracovali i další autoři, volně a s typickým humorem třeba i Jan Werich (v jeho povídce jistý Loudal nakonec zjistí, že kýžené peníze jsou ukryty v jeho chalupě pod pecí).
Tyto příběhy hovoří o tom, že to, co hledáme, míváme docela blízko. Abychom to však pochopili a našli, musíme se většinou vydat na (různě dlouhou) cestu. Na ní dříve či později zjistíme něco důležitého díky tomu, že „potkáme sami sebe“, a to se může stát kdekoli – na atolu v Tichém oceánu i u kapličky v Kropenaté Lhotě. Snad vás myšlenky z našich článků na toto zásadní setkání aspoň trochu vybaví.
 Srpnová Meduňka nabízí i další témata – o rubu a líci antibiotik píše MUDr. Ludmila Eleková, s Ditou Lyner můžete zkusit pracovat se svým vztekem, dozvíte se, jak působí prokletí i jaké jsou principy tzv. paleo stravy – a ještě mnoho jiného…

Přeji vám příjemný srpen, milí čtenáři. A pokud vyrazíte na cesty – ať už do krajin vzdálených či do  těch vnitřních, opatrujte se a v pořádku se vratťe.
Zuzana Paulusová

Obsah

Rozhovor s dr. Bruce Liptonem      6
Mgr. Věra Keilová

Okénko do čínského horoskopu: opice      9
Eva Joachimová


TÉMA: CESTY DO SVĚTA A NÁVRATY k sobě

Cesta domů      10
Jan Menděl
 
Kouzlo a síla poutních cest      12
Dana Vondrášková

Jak jsem potkávala lidi      14
Mgr. Jarmila Skopalová

Cestujeme po zemi, po vodě
i ve vzduchu       16
Ing. Iveta Kulhánková


Dožínky      20
Judita Katona Peschlová

Ozdravná síla pravěké stravy      22
Bc. Martin Kolár

Píseň mého srdce      26
Ing. Jiří Mazánek

S Maruškou i bez Marušky      28
Václav Větvička

Od vzteku k blaženosti      30
Dita Lyner

Prokletí a jeho vliv na zdraví      32
Antonie Krzemieňová

Dali mi antibiotika…      34
MUDr. Ludmila Eleková

Tranzity planety Pluto      36
Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Léčebné obrazce: cestovní horečka      37
Jan Hnilica

Když se hádá duše s tělem…      38
MUDr. Vlasta Janková

Horoskopy zdraví      40
Dana Hermanová

Exotické léčivky      40
Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.

Parazité stále v centru pozornosti      41
Marcela Chadžijská, Ing. Miroslav Hadaš

Taoismus a vědomé řízené dýchání      42
Angel Buna

Astrokukátko      44
Ing. Zdeněk Bohuslav